องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

king2566queensutida2566

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

ปีงบประมาณ 2566  (่มาตรฐาน ITA 2566 O21) 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565

 

ปีงบประมาณ 2565  

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (่มาตรฐาน ITA 2566           ) 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564

 

ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564  (่ข้อมูลตามมาตรฐาน ITA ข้อ O24)

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม

 

ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุดุประจำปี 2563

 

 

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ