องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

องค์ภา1

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 

ได้รับเกียรติบัตร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีผลงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

12000

ประจำปี 2565

รายงานและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (่ข้อมูลตามมาตรฐาน ITA ข้อ O40)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (่ข้อมูลตามมาตรฐาน ITA ข้อ O36)

แบบรายงานความเสี่ยงการทุจริต ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565  (่ข้อมูลตามมาตรฐาน ITA ข้อ O36)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (่ข้อมูลตามมาตรฐาน ITA ข้อ O39)

รายงานและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)รอบ 12 เดือน ประจำปี 2564 (่ข้อมูลตามมาตรฐาน ITA ข้อ O41)

 

ประจำปี 2564

รายงานและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)รอบ 12 เดือน ประจำปี 2564 (่ข้อมูลตามมาตรฐาน ITA ข้อ O41)

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฯ พ.ศ.2564

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ปี 2564

มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 2564

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ปี 2564

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ.2564

มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ.2564

แบบรายงานความเสี่ยงการทุจริต ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ2564

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564

กิจกรรม บันทึกข้อตกลงของบุคลากรในองคืการบริหารส่วนตำบล เรื่อง กำหนดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การ

แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563

รายงานและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)รอบ 12 เดือน ประจำปี 2563

1646632879448

 

นายธานี ทรัพย์มูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 080-434-2333

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png3.png6.png0.png4.png6.png
วันนี้169
เมื่อวานนี้337
อาทิตย์นี้506
เดือนนี้1647
รวม36046

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

3
ท่าน

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ