องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

วันฉัตรมงคล2566

     

               แบนเนอร์nogift66   Do Dont   

                     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 

         ได้รับเกียรติบัตร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีผลงานดีเด่น 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

    12000                        อบต.ต่อต้านทุจริต                        

 

โครงสร้างองค์กร

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน2566 1

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน2566 2

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน2566 3

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน2566 4

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน2566 5

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน2566 6

 

มาตรฐาน ITA 2566 O1

อัพเดต วันที่ 24 เมษายน 2566

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ