องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

king2566queensutida2566

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

 

โครงสร้างองค์กร

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน2566 1

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน2566 2

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน2566 3

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน2566 4

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน2566 5

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน2566 6

 

มาตรฐาน ITA 2566 O1

อัพเดต วันที่ 24 เมษายน 2566

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ