องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

king2566queensutida2566

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

       

                               ไฟฟ้าในตำบล                                                                              ประปาในตำบล

                 ไฟฟ้าในตำบล                                                         ประปาในตำบล

                      มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน                                                                     มีประปาครบทั้ง 8 หมู่บ้าน

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ