องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

king2566queensutida2566

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

ติดต่อ

          ที่อยู่                องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

                                 รหัสไปรษณีย์  15000

          โทรศัพท์          036-785-103

          โทรสาร           036-785-103 (เจ้าหน้าที่กดส่งสัญญาณ Fax ให้)

          Website         https://www.photrulopburi.go.th

          Facebook       อบต.โพธิ์ตรุ ลพบุรี

          ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  E-mail        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

           แผนที่ตั้งหน่วยงาน                    https://goo.gl/maps/iTvBB3x3AYV2yW7D8

แผนที่

 

ข้อมูลตามมาตรฐาน ITA ข้อ O05

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ