องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

king2566queensutida2566

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ จัดกิจกรรมตามโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาล วันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 13 เมษายน 2566 โดยเชิญผู้สูงอายุในตำบลโพธิ์ตรุ ทำบุญเลี้ยงเพล และ เข้าร่วมกิจกรรม เก้าอี้ดนตรี ปิดตาตีปี๊บ เตะปี๊บ ตีกอล์ฟพระราชา และประกวดรำวง  ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม

22986

22985

22984

22982

22979

22983

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ