องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

king2566queensutida2566

     

แบนเนอร์nogift66Do Dont   อบต.ต่อต้านทุจริต

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ผลการประกวดคุณยายนพมาศ 1

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ผลการประกวดคุณยายนพมาศ 2

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ผลการประกวดคุณยายนพมาศ 3

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ผลการประกวดคุณยายนพมาศ 4

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ผลการประกวดคุณยายนพมาศ 5

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ผลการประกวดคุณยายนพมาศ 6

LINE ALBUM งานลอยกระทงอบต 2.โพธิ์ตรุ ปีงบ 2566 ๒๒๑๑๑๐

LINE ALBUM งานลอยกระทงอบต 8.โพธิ์ตรุ ปีงบ 2566 ๒๒๑๑๑๐

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ