องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

องค์ภา1

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 

ได้รับเกียรติบัตร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีผลงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

12000

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ผลการประกวดกระทง 1

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ผลการประกวดกระทง 2

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ผลการประกวดกระทง 3

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ผลการประกวดกระทง 4

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ผลการประกวดกระทง 5

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ผลการประกวดกระทง 6

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ผลการประกวดกระทง 7

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ