องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

วันฉัตรมงคล2566

     

               แบนเนอร์nogift66   Do Dont   

                     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 

         ได้รับเกียรติบัตร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีผลงานดีเด่น 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

    12000                        อบต.ต่อต้านทุจริต                        

อบต.โพธิ์ตรุ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดไผ่แตร วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

LINE ALBUM กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๒๒๐๘๓๑

LINE ALBUM กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๒๒๐๘๓๑ 8

LINE ALBUM กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๒๒๐๘๓๑ 6

LINE ALBUM กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๒๒๐๘๓๑ 5

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ