องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

องค์ภา1

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 

ได้รับเกียรติบัตร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีผลงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

12000

อบต.โพธิ์ตรุ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดไผ่แตร วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

LINE ALBUM กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๒๒๐๘๓๑

LINE ALBUM กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๒๒๐๘๓๑ 8

LINE ALBUM กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๒๒๐๘๓๑ 6

LINE ALBUM กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๒๒๐๘๓๑ 5

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ