องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

องค์ภา1

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ 

ได้รับเกียรติบัตร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีผลงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

12000

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ฯลฯ ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ณ วัดไผ่แตร ตำบลโพธิ์ตรุ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

 

กิจกรรมทำบุญฟังเทศน์1

กิจกรรมทำบุญฟังเทศน์เฉลิมพระชนมพรรษา4

LINE ALBUM กิจกรรมทำบุญฟังเทศน์เฉลิมพระชนมพรรษา20กิจกรรมทำบุญฟังเทศน์เฉลิมพระชนมพรรษา3

รวมภาพกิจกรรม เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) เดือนพฤศจิกายน 65

รวมภาพโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 65

ลิงค์น่าสนใจ