องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โควิด8โควิด9โควิด10โควิด12โควิด11

ลิงค์น่าสนใจ