องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

การบูรณาการร่วมกัน

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นำโดยนายอำเภอเมืองลพบุรี นายกอบต.โพธิ์ตรุ นายกอบต.ท้ายตลาด ร่วมกับประชาชน ออกสำรวจพื้นที่ และหารือกับชลประทาน เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนจากการทำสะพาน ที่คลองบ้านกุ่ม  ทำให้ชาวนา ได้รับความเดือดร้อน โดยชลประทานขุดดินกั้นขวางทางน้ำ ทำให้เวลาฝนตกน้ำจะไหลท่วมข้าวสร้างความเสียหายกับข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยว

ขวางทางน้ำ1ขวางทางน้ำ2ขางทางน้ำ3ขวางทางน้ำ4ขวางทางน้ำ5

ลิงค์น่าสนใจ