องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี พ.ศ.2564

ยุง 1ยุง 2ยุง 3ยุง 4ยุง 5ยุง 6ยุง 7ยุง 8

ลูกน้ำยุงลาย1

ลูกน้ำยุงลาย2ลูกน้ำยุงลาย3ลูกน้ำยุงลาย4

ลิงค์น่าสนใจ