องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วนขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2564

S 10002471S 10002464S 10002466S 10002467S 10002469S 10002468

ลิงค์น่าสนใจ