องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 นายธานี ทรัพย์มูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ได้จัดทำกิจกรรมแถลงนโยบายไม่รับของขวัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

S 51388421

S 51388419

 

(่ข้อมูลตามมาตรฐาน ITA ข้อ O38)

ลิงค์น่าสนใจ