องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

แกลอรี

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อบต. บ้านเบิก อบต.โพธิ์ตรุ อบต.บ้านข่อย และอบต.หัวสำโรง จัดทำ MOU ความร่วมมือร่วมกัน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย472772

Star, Star png | PNGEggการจัดประชุมประชาคมตําบล เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565Star, Star png | PNGEgg

ประชาคม65.1

ประชาคม65.2

ประชาคม65.3

ประชาคม65.4

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการออกเยี่ยมจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานตร์ 2565

เยี่ยมจุดตรวจ2565

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผอ.ปปช.จังหวัดลพบุรีและผอ.ฝ่ายกฎหมาย สถ.จ.ลพบุรี เข้าตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว216766รับตรวจ

Star, Star png | PNGEggการจัดประชุมประชาคมตําบลเพื่อคัดเลือกตัวแทนประชาคมตำบลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565Star, Star png | PNGEgg

206427

206428

206429

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ นำโดยนายธานี ทรัพย์มูล คณะผู้บริหารอบต./ สมาชิกสภา อบต. /กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ อสม./ พนักงานส่วนตำบล/ อถล. และประชาชนตำบลโพธิ์ตรุ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ 1 คน 1 ต้น เพื่อคนลพบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565โดยได้รับการสนับสนุน พันธ์ไม้จาก สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี4373LINE ALBUM โครงการ 1 คน 1 ต้น 18 พ.ค.65 ๒๒๐๕๑๘

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 นายธานี ทรัพย์มูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ได้จัดทำกิจกรรมแถลงนโยบายไม่รับของขวัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

S 51388421

S 51388419

 

(่ข้อมูลตามมาตรฐาน ITA ข้อ O38)

กิจกรรมรณรงค์แต่งชุดไทยประจำปี 2565

 LINE ALBUM รณรงค์แต่งไทย ๒๒๐๓๑๘ 0

LINE ALBUM รณรงค์แต่งไทย ๒๒๐๓๑๘

ลิงค์น่าสนใจ