องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

-อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 (ลงเว็บไซต์ 17 พ.ค. 65)

-ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2560

-แผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล พ.ศ.2565(ลงเว็บไซต์ 31 มี.ค. 65)

-คำสังจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล พ.ศ.2565(ลงเว็บไซต์ 31 มี.ค. 65)

-หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายฯ(กรณ๊โควิด 19  ลงวันที่ 9 มี.ค.65)

1646632879448

 

นายธานี ทรัพย์มูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 080-434-2333

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png7.png2.png1.png7.png8.png
วันนี้26
เมื่อวานนี้146
อาทิตย์นี้1262
เดือนนี้2924
รวม72178

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

ลิงค์น่าสนใจ