องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

 

คู่มือการปฎิบัติงาน

คู่มือ สปสช

คู่มือการจัดทำงบประมาณ อบต.

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ อปท

คู่มือการปฏิบัติงานการเงินบัญชี

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ-สารบัญ

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกองคลัง. อบต โพธิ์ตรุ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการยกเลิกคำสั่ง

คู่มือการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล

คู่มือจัดทำแผนชุมชน

คู่มือทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

คู่มือบำเหน็จบำนาญ

คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 

คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

คู่มือปฏิบัติงานธุรการสารบรรณ

คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

คู่มือปฏิบัติงานสารบัญ

คู่มือปฏิบัตินักทรัพย์

คู่มือวันลา

เส้นทางความก้าวหน้าสายบริหาร

 

236019xx

 

นายฤทธิรงค์ สายสุ่ม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 091-875-0605

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png3.png7.png9.png0.png9.png
วันนี้23
เมื่อวานนี้119
อาทิตย์นี้23
เดือนนี้3028
รวม37909

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

ลิงค์น่าสนใจ