องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

โครงการ Big Cleaning Day ตำบลโพธิ์ตรุ  บริเวณ วัดแค หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

ลิงค์น่าสนใจ