องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

thzh-CNenja

Star, Star png | PNGEggการจัดประชุมประชาคมตําบลเพื่อคัดเลือกตัวแทนประชาคมตำบลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565Star, Star png | PNGEgg

206427

206428

206429

ลิงค์น่าสนใจ